X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

صنعت شیر ایران

صنعت شیر ایران

«صنعت شیر ایران»- یکی از مهمترین صنایع ایران صنعت شیر است که در سال های اخیر با تحولاتی از نظر نرم افزاری و سخت افزاری همراه بوده است.

در این صنعت که هر روز شاهد رشد آن هستیم، به شدت نیازمند نوآوری هایی هستیم و در این حوزه توانسته ام به دستاوردهایی در چند سال گذشته نایل شوم.

این تارنما نیز در همین مسیر طراحی و راه اندازی شده است و امیدوارم که بتوانیم در حالی که جامعه دانایی ما را نیازمند به دانش روز کرده است در این تارنما نیز جریانی از دانش روز در زمینه این صنعت داشته باشیم.